YLE

 • YLE to testy z języka angielskiego oceniające umiejętności językowe dzieci w wieku szkolnym.
 • YLE są dostępne na trzech poziomach zaawansowania: Starters, Movers, Flyers.
 • YLE przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 – 12 lat.

 Dlaczego warto zdawać YLE?

 • YLE obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejętności językowe uczniów.
 • YLE zachęcają do efektywnej nauki poprzez atrakcyjną, barwną formę.
 • YLE dają dzieciom poczucie sukcesu.
 • YLE pozwalają rodzicom i nauczycielom stwierdzić, w jakim stopniu dzieci opanowały język.
 • YLE zapewniają pozytywne pierwsze wrażenia związane z testem językowym.
 • Więcej informacji na miejscu.

KET

Ket potwierdza znajomość angielskiego na poziomie podstawowym (A2 na skali Rady Europy).

Egzamin A2 Key znany jest także pod nazwą Key English Test (KET). To pierwszy z serii egzaminów Cambridge Qualifications dla dorosłych, który pokazuje, że znasz angielski na podstawowym poziomie. 

A2 Key for Schools (KET fS) to egzamin na takim samym poziomie co A2 Key (KET), na podstawie którego otrzymujesz dokładnie taki sam certyfikat honorowany na całym świecie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami egzaminu jest to, że zagadnienia i ujęcie tematów w A2 Key for Schools (KETfS) są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym.

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO TEGO EGZAMINU?

Egzamin KET/KET for Schools jest dla tych, którzy mają za sobą około 250 godzin nauki oraz znają angielski w mowie i piśmie na poziomie podstawowym. To pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych dla celów przyszłej kariery lub studiów. Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

 • zadawać i odpowiadać na pytania o sobie i innych ludziach
 • rozumieć ogłoszenia i instrukcje podawane przez osoby mówiące wolno i wyraźnie
 • powiedzieć innym co myślisz o tym, co przeczytałeś lub usłyszałeś.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu zdajesz Reading and Writing(Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.


PET

Pet potwierdza znajomość angielskiego na poziomie średniozaawansowanym niższym ( B1 na skali Rady Europy).

Egzamin B1 Preliminary znany jest także pod nazwą Preliminary English Test (PET). Pokazuje, że potrafisz posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Daje Ci także podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o studiach lub pracy.

B1 Preliminary for Schools (PETfS) to egzamin na takim samym poziomie, co B1 Preliminary (PET), na podstawie którego otrzymasz taki sam certyfikat honorowany na całym świecie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami egzaminu jest to, że zagadnienia i ujęcie tematów w B1 Preliminary for Schools są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym.

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO TEGO EGZAMINU?

Przygotowanie do egzaminu PET sprawi, że angielskim będziesz mógł się posługiwać w czasie podróży lub w pracy, obsługując anglojęzycznego klienta.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

 • mówić o tym, co lubisz a czego nie i dyskutować na ten temat z innymi ludźmi.
 • rozumieć pisane i mówione komunikaty oraz instrukcje.
 • napisać osobisty list lub robić notatki na spotkaniu lub w czasie dyskusji.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu zdajesz Reading and Writing(Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w tym samym lub innym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.


FCE

Fce potwierdza znajomość angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym

Egzamin B2 First jest znany także pod nazwą First Certificate in English (FCE). Egzamin ten pokazuje, że znasz angielski wystarczająco dobrze, by pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.

B2 First for Schools (FCEfS) to egzamin na takim samym poziomie, co B2 First (FCE), na podstawie którego otrzymasz taki sam certyfikat honorowany na całym świecie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami egzaminu jest to, że zagadnienia i ujęcie tematów w B2: First for Schools są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym.

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO TEGO EGZAMINU?

Przygotuj się do FCE, jeśli chcesz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać w kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski lub wziąć udział w kursie przygotowującym/wstępnym do studiów w języku angielskim.

Egzaminy Cambridge Qualifications uznawane są przez ponad 20 000 organizacji na całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe.

Egzamin B2 First (FCE):

 • Jest  uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych
 • Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
 • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej
 • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce
 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej
 • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
 • Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

Sprawdź, pełną listę uznawalności egzaminu Cambridge English: First. 

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin FCE składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

TOEFL

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) jest egzaminem językowym organizowanym przez Educational Testing Service, którego celem jest sprawdzenie umiejętności rozumienia języka angielskiego i posługiwania się nim w środowisku akademickim. TOEFL jest uznawany przez ponad 7,5 tysiąca collegów, uniwersytetów i instytucji w ponad 130 krajach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

TOEFL to międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

Prestiżowy certyfikat TOEFL uprawnia do podjęcia studiów w dowolnym miejscu na świecie, a także prowadzenia badań naukowych i rozwijania kariery zawodowej w środowisku anglojęzycznym. 
Certyfikat jest powszechnie honorowany w środowisku akademickim (obecnie TOEFL jest uznawany przez ponad 9 000 uczelni wyższych na całym świecie).


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych