Activate

Levels: A2, B1, B1+

Uczniowie uczą się poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Naszym celem jest pokazanie młodym słuchaczom, że można w języku angielskim w nieskrępowany sposób wyrażać siebie. Dziecko będzie słuchało piosenek, czytało i pisało krótkie opowiadania, uczestniczyło w grach poszerzających znajomość zagadnień gramatycznych i zasób słownictwa, używając najnowszych osiągnięć technologicznych.

  Kurs został zaprojektowany w taki sposób, aby rozwijać wszystkie kompetencje językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie.
Bardzo ważne jest, by dziecko utrwalało znajomość języka angielskiego zarówno na lekcji, jak i poza zajęciami. W tym celu nauczyciele będą zadawali swoim uczniom pracę domową.
Nierozerwalną i jednocześnie bardzo ważną częścią kursu jest ocena postępów słuchacza. Lektorzy odnotowują swoje spostrzeżenia biorąc pod uwagę różne formy aktywności: pracę na zajęciach, prace domowe, gry językowe, testy i obserwację ucznia.

Activate!
to intensywny kurs dla nastolatków. Autorzy kursu kierowali się zasadą, że motywacja i zaangażowanie są podstawą sukcesu w nauczaniu. Postawili na tematy bliskie młodzieży, takie jak moda, gry komputerowe, problemy szkolne, parki rozrywki, sport, piraci czy komórki i ożywili dodatkowo treści poprzez klipy wideo towarzyszące każdemu rozdziałowi.

  • Rzetelne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz międzynarodowych, KET, PET, FCE poprzez ćwiczenia integrujące rozwój sprawności językowych, leksyki i gramatyki.
  • Uniwersalne zadania egzaminacyjne zaznajamiają uczniów z typami ćwiczeń, z którymi zmierzą się oni na różnych egzaminach.
  • Powtórzenia Time to Revise co 2 rozdziały konsolidują materiał i pozwalają śledzić własne postępy w nauce.
  • Sekcje Vocabulary File (z listą słów do każdego rozdziału), Grammar File (z wyjaśnieniami gramatyki),Writing File (z typami wypowiedzi pisemnych wymaganych na egzaminach) i Speaking File (z opcjonalnymi zadaniami utrwalającymi funkcje komunikacyjne) umożliwiają szybką powtórkę.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych