English in Mind

Levels: 1, 2, 3, 4 

Nasze kursy poszerzają u młodzieży znajomość gramatyki i słownictwa oraz kładą nacisk na swobodne porozumiewanie sie w języku angielskim. Podczas starannie zaplanowanych i motywujących zajęć uczniowie rozwijają swoje umiejętności wiodące do efektywnego komunikowania się. Nierozerwalną i jednocześnie bardzo ważną częścią kursu jest ocena postępów słuchacza. Lektorzy odnotowują swoje spostrzeżenia biorąc pod uwagę różne formy aktywności: pracę na zajęciach, prace domowe, gry językowe, testy i obserwację ucznia. Ponadto w grupach maturalnych w trakcie trwania kursu kilkakrotnie przeprowadzana jest próbna matura, zarówno pisemna jak i ustna. To kurs, który zapewnia sukces na egzaminie maturalnym oraz jest podstawą inspirujących lekcji, będących gwarancją poznania języka. Inspirujące tematy, teksty oraz zdjęcia zostały dobrane w taki sposób, aby każdy licealista mógł identyfikować się z poruszanymi w podręczniku zagadnieniami.

English in Mind to świetne przygotowanie do egzaminów międzynarodowych, takich jak PET czy FCE.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych