Super Minds

Levels: 3, 4, 5, 6

Uczniowie uczą się poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Naszym celem jest pokazanie młodym słuchaczom, że można w języku angielskim w nieskrępowany sposób wyrażać siebie. Dziecko będzie słuchało piosenek, czytało i pisało krótkie opowiadania, uczestniczyło w grach poszerzających znajomość zagadnień gramatycznych i zasób słownictwa, używając najnowszych osiągnięć technologicznych.

Kurs został zaprojektowany w taki sposób, aby rozwijać wszystkie kompetencje językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie.
Bardzo ważne jest, by dziecko utrwalało znajomość języka angielskiego zarówno na lekcji, jak i poza zajęciami. W tym celu nauczyciele będą zadawali swoim uczniom prace domowe.
Nierozerwalną i jednocześnie bardzo ważną częścią kursu jest ocena postępów słuchacza. Lektorzy odnotowują swoje spostrzeżenia biorąc pod uwagę różne formy aktywności: pracę na zajęciach, prace domowe, gry językowe, testy i obserwację ucznia. Na koniec każdego roku szkolengo uczniowie zdają egzamin, a rodzice otrzymują "Raport o postępach ucznia".

Kurs prowadzony jest w oparciu o program napisany specjalnie dla prywatnych szkół językowych przez doświadczonych i cenionych autorów: Herbert Puchta, Gunter Gerngross i Peter Lewis-Jones.

Zalety kursu:

Rozwija umiejętność myślenia i koncentracji, a także ćwiczy techniki zapamiętywania.

Interesujące i zabawne historyjki prezentują i promują wartości prospołeczne.

Ćwiczenia na wizualizację pobudzają wyobraźnię i kreatywne myślenie, stymulują i rozwijają inwencję twórczą dzieci.

Dwustronicowe lekcje CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe) zapoznają uczniów z wiedzą i słownictwem z różnych dziedzin nauki za pośrednictwem języka angielskiego.

DVD-ROM dołączony do książki ucznia zawiera interaktywne gry, animacje historyjek z podręcznika, ćwiczenia na bazie materiału video, piosenki (także w wersji karaoke) oraz wiele innych ćwiczeń powtarzających gramatykę i słownictwo z danego rozdziału.

Oprogramowanie Classware umożliwia prezentowanie materiału podręcznika i DVD przy użyciu tablicy interaktywnej.

Więcej informacji oraz wywiad z autorami kursu: kliknij tutaj


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych