Super Minds

Levels: Starter, 1, 2

Podczas naszych zajęć dzieci uczą się poprzez aktywne uczestnictwo w lekcjach i wykonywanie różnych ćwiczeń wspólnie z rówieśnikami z grupy. Pokazujemy dzieciom, że język angielski służy do porozumiewania się.

Kurs prowadzony jest w oparciu o program napisany specjalnie dla prywatnych szkół językowych przez doświadczonych i cenionych autorów: Herbert Puchta, Gunter Gerngross i Peter Lewis-Jones.Zalety kursu:

Rozwija umiejętność myślenia i koncentracji, a także ćwiczy techniki zapamiętywania.

Interesujące i zabawne historyjki prezentują i promują wartości prospołeczne.

Ćwiczenia na wizualizację pobudzają wyobraźnię i kreatywne myślenie, a liczne ćwiczenia plastyczne stymulują i rozwijają inwencję twórczą dzieci.Dwustronicowe lekcje CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe) zapoznają uczniów z wiedzą i słownictwem z różnych dziedzin nauki za pośrednictwem języka angielskiego.

DVD-ROM dołączony do książki ucznia zawiera interaktywne gry, animacje historyjek z podręcznika, ćwiczenia na bazie materiału video, piosenki (także w wersji karaoke) oraz wiele innych ćwiczeń powtarzających gramatykę i słownictwo z danego rozdziału.

Więcej informacji oraz wywiad z autorami kursu : kliknij tutaj

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych